OUR MISSION

บริษัท เดอะ ไรซ์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 ด้วยกลุ่มคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลกว่าการทำงานประจำในออฟฟิศเพียงอย่างเดียว ได้รวมกลุ่มกัน 3 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โดยเน้นที่การพัฒนาที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประเภท คอนโดมิเนียม low rise และอาคารพาณิชย์ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ประสบความสำเร็จกับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยรวมแล้วมากกว่า 700 หน่วย ซึ่งนับเป็นมูลค่าตลาดรวมมากกว่า 1,100 ล้านบาท (ปี 2562)

VISION

วิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือการมุ่งเน้นเสนอสินค้าที่มีคุณภาพนำราคา เพื่อตอบสนองความต้องการมีที่พักอาศัยให้กลุ่มลูกค้าในวัยเริ่มต้นแห่งการใช้ชีวิตในสังคมคุณภาพและมุ่งนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพเกินความคาดหมายให้กับลูกค้าทุกกลุ่มที่ได้สัมผัสและให้ความไว้วางใจบริษัทฯ เรา

บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาธุรกิจทั้งในกลุ่มที่อยู่อาศัยประเภท คอนโดมิเนียม ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ รวมถึงธุรกิจประเภทค้าปลีกและการให้บริการโดยมุ่งให้ความสำคัญกับการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าและความสะดวกสบายตอบรับการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน ด้วยผลงานการออกแบบที่มุ่งเน้นเรื่องการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยให้สอดคล้องกับคุณภาพชีวิตในราคาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นแนวทางที่บริษัทฯ คำนึงถึงมาโดยตลอดและสิ่งนี้ คือ ลักษณะเฉพาะตัวของเดอะ ไรซ์ พร๊อพเพอร์ตี้

OUR PROJECT

HOME BUILDER

“บ้าน” ส่วนใหญ่จะถูกออกแบบมาด้วยกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) จากคนๆเดียวที่มีอิทธิพลในบ้านสูงสุด ณ เวลานั้นๆ แต่ “บ้าน” ในแบบของ Intwoshade เป็นการออกแบบเพื่อคน 2 คน ขึ้นไป ใช้ชีวิตร่วมกันและผสานความแตกต่างของ 2 สิ่งให้ลงตัว ในความต้องการที่แตกต่าง และต้องตอบสนองให้ครบถ้วน จึงเป็นที่มาของแนวคิดที่ผสานความชอบที่แตกต่างของคนมาอยู่รวมกัน และทำให้มันเป็นบ้านของคนในยุคปัจจุบัน

TOWN HOME

ความสุขขยายได้ที่ “เพมเบอรี่” (วิภาวดี แจ้งวัฒนะ) โครงการทาวน์โฮมสไตล์อังกฤษที่มุ่งเน้นให้ทุกคนในครอบครัวได้มีโอกาสขยายพื้นที่แห่งความสุขและความอบอุ่นของการอยู่อาศัยร่วมกัน ในสังคมที่มีความเป็นส่วนตั๊วส่วนตัว อีกทั้งการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านให้เข้ากับวิถีคนไทยทุกgenerationของครอบครัว ผสมผสานพื้นที่ได้อย่างลงตัว หลีกหนีความจำเจจากบ้านสไตล์โมเดิร์นที่พบเห็นได้ทั่วไป “เพมเบอรี่”จึงเป็นทางเลือกของคนมองต่างอย่างได้เปรียบเช่นคุณ โดยการลดภาระการจ่ายค่าบริการสาธารณะและส่วนกลางแพงๆไปกับการดูแลพื้นที่ส่วนกลางในโครงการที่พักอาศัยขนาดใหญ่ มาอยู่ในสังคมคุณภาพขนาดย่อมในแบบ”เพมเบอรี่”เพื่อสอดรับกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

PREVIOUS PROJECT

CAREER

Sales Executive

เพศหญิง

อายุ 22 – 33 ปี

จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาใดก็ได้

มีทักษะการสื่อสารที่ดี

มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์และมีใจรักการบริการ

ถ้ามีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Project Coordinator / Architect – Real Estate

ฝ่ายพัฒนาโครงการ (ศึกษาความเป็นไปได้โครงการ, ประสานงานกับทีมออกแบบและทีมงานที่เกี่ยวข้อง)

อายุ 22 – 30 ปี

จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม (หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์)

ประสบการณ์ในการทำงาน 0 – 5 ปีขึ้นไป

บุคลิกดี, มีทัศนคติการทำงานที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้

ขับรถยนต์ได้ (ถ้ามีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

CONTACT